Programos naudos

Didinsite savivoką ir savianalizės įgūdį.

Per kino personažus naujomis akimis pažvelgsite į vadovavimo elgesį.

Pažinsite kasdien patiriamus emocinius iššūkius, giluminius troškimus ir pasąmoninius tikslus.

Įsigilinsite į mąstymo schemas ir automatines reakcijas.

Įgysite laisvę rinktis produktyvų ir tvarų elgesį.

Investicija

3970,00 + PVM

________


- 10 dienų mokymai
- Maitinimas, nakvynė dvidienių mokymų metu
- Kviestiniai svečiai

.